7. ROČNÍK

 
 
 
 
 

Samostudium  pro týden od 1. 6. 2020

Zeměpis

B) MIKRONÉSIE

         - v západní části Tichého oceánu na sever od rovníku

         - mnoho malých ostrovů

         - ostrovy Karoliny, Mariany, Marshallovy ostrovy

 

C) MELANÉSIE

         - na sever od Austrálie

         - ŠALAMOUNOVY OSTROVY

- PAPUA – NOVÁ GUINEA – leží na polovině ostrova Nová Guinea, nachází se zde tropické deštné lesy, mnoho domorodých kmenů

 

Video:

https://www.youtube.com/watch?v=7Koi5PSkv8w

https://www.youtube.com/watch?v=rx0FMrzAEcY&t=122s

https://www.youtube.com/watch?v=m-bHyvJS544&t=2043s

https://www.youtube.com/watch?v=g2oiINs0X2w

 

 

 

ASIE

 

- největší světadíl, rozloha 44,4 mil. Km2

- rozkládá se převážně na severní a východní polokouli

- od Afriky je oddělena SUEZSKÝM PRŮPLAVEM a RUDÝM MOŘEM

- od Ameriky ji odděluje BERINGŮV PRŮLIV a TICHÝ OCEÁN

- s Evropou tvoří největší kontinent EURASII

- severní pobřeží – SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN

- východní pobřeží – TICHÝ OCEÁN, mnoho hlubokomořských příkopů

- jižní pobřeží – INDICKÝ OCEÁN

- východní pobřeží je součástí „ohnivého prstence“ – častá zemětřesení a aktivní sopečná činnost

HRANICE MEZI EVROPOU A ASIÍ:

 

  *POHOŘÍ URAL * ŘEKA EMBA * ZÁPADNÍ POBŘEŽÍ KASPICKÉHO MOŘE * SNÍŽENINA MEZI ŘEKAMI KUMA A MANYČ * AZOVSKÉ MOŘE * KERČSKÝ PRŮLIV * ČERNÉ MOŘE * ÚŽINA BOSPOR A DARDANELY *

 

  • ČLENITOST A POVRCH:

- pobřeží Asie je velmi členité – poloostrovy i ostrovy

- dvě výšková „nej“ – MOUNT EVEREST (8850 m n.m.) – nejvyšší bod na Zemi

                            - MRTVÉ MOŘE (-400 m n. m) – nejnižší místo na Zemi

- sever Asie tvoří převážně nížiny a ploché vysočiny ( Západosibiřská rovina, Severosibiřská nížina, Středosibiřská vysočina….)

- čím jdeme jižněji, tím se povrch začíná zvedat a tvoří nejvyšší vrcholy Země (Altaj, Himaláje, Karákorám…)

- jih Asie je opět tvořen nížinami ( Indoganžská nížina) a řadou pohoří na poloostrovech Přední a Zadní Indie

 

 

PŘÍRODOPIS (1. 6. - 5. 6.)

 

  1. LIPNICOVITÉ

• Prostudujte učebnici str. 108 - 109

Podívejte se na obrázky. Do sešitu si zapište stručné informace a hlavní zástupce. Nezapomeňte na zelenou lištu.

• Prezentace (zástupci):

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.zskrizova.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2Flipnicovite.ppt

• Vyzkoušejte si doplňování: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2145

 

 

  1. VSTAVAČOVITÉ

• Prostudujte učebnici str. 110 - 111

Podívejte se na obrázky. Do sešitu si zapište stručné informace a hlavní zástupce. Nezapomeňte na zelenou lištu.

• Prezentace:

https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.zskrizova.cz%2Fuserfiles%2Ffile%2FVstavacovite_-_prezentace.ppt

• Vyzkoušejte si poznávačku: https://www.skolasnadhledem.cz/game/2146

 

  1. OPAKOVÁNÍ – ústně odpovězte na otázky na str. 109 a 111

 

 

 

Úkoly anglický jazyk od 1. 6. do 5. 6.           7. třída

Milí žáci, posílám vám řešení pracovního sešitu str. 54. - 55./ úkoly 25. 5. / Předpokládám, že využíváte řešení ke kontrole.

cvičení 1. Doplnění frází do bublin podle obrázků

2 I don´t feel well. 3 I´ve got a toothache. 4 I´ve got a sore throat. 5 I´m thirsty. 6 I´m hot. 7 i feel sick. 8 My knee hurts.

cvičení2. Užijte výrazy z nabídky jako radu, doporučení spolu s modálním slovesem should, shouldn´t- měl bys, neměl bys

2 I´ve got a headache. - You should take  some painkiller. / painkiller-prášek na bolest/

3 The milk i sold.- You should´t drink it.  4 I´m worried about my exams. -You should study more. 5 I haven´t got any money. – You shouln´t go shopping so often.

6I have been inside all day.- You should do some outdoors sports.  7 I´m very cold. -You should put a sweatshirt on. 8 I´ve got a toothache. You shouldn´t eat so many sweets.

 

Cvičení 3. str. 55.

Vytvořte dialogy spojením tří rámečků s nabídkou. U prvního můžete otázku vybrat.

2. What´s up? I feel cold. You should put something warm on.

3. What´s wrong? I´ve got nothing to do. You shoud give one of your friends ring.

4 What´s the matterr? I feel sick. You shouldn´t eat so much.

5 Whatś up? I´m thirsty. You should have something to drink.

6 What´s the matter? I feel tired. You shouldn´t go out this evening.

 

Nové úkoly:

1.úkol:Vypracujte si podle listu Modal verbs, který si můžete vytisknout a dát do složky jako pomůcku/ viz. úkoly 25. 5./ další cvičení 1. 2. 4. a 5. v pracovním sešitu str. 56. 57.

Přečtěte si zadání. Zkuste bez řešení.

1. cvičení máte použít podle značek sloveso příkazové must a zákazové mustn´t a přidat výrazy z šedého rámečku. 2. cvičení jsou pravidla školy. Napište správné sloveso-must-musíš, mustn´t-nesmíš, don´t have to nemusíš.

Ve 4. cvičení si přečtěte článek o Ralphovi, co musí-has to, co nemusí-doesn´t have to/ 3. os. č. j.= has to, doesn´thave to/

5.cvičení píšete o sobě- co musíte-I have to, a nemusíte -I don´thave to podle obrázků.

 

2.úkol:Přečtěte si v učebnici na str. 70 další epizodu ze seriálu Smart Alec and Sweet Sue A happy ending. Napište do gramatického sešitu nadpis:  Práce s textem „ A happy ending“

1. Reading

2. Are the statements true or false or doesn´t it say? / napište 8 vět ze cv. 2. a k nim odpověď

- true, false, doesn´t it say podle informací v textu.

3. The signs-značky / viz. cv. 5. str. 71.- věty, must, mustn´t / musíš, nesmíš/

1. You mustn´t smoke here.

2. You mustn´t speak here.

3. You mustn´t take photoes here.

4. You mustn´t touch it.

5. You must stop here. / You mustn´t across the street/.

6. You must stop here.

7. You mustn´t turn left.

8. You mjustn´t swim here.

9. You must show / give your passport here.

10. You must wear a helmet here.

 

 

Samostudium  pro týden od 01.06 – 05.06.2020

Dějepis 7. třída

 

  1. Opakování str. . 99-103  Karel IV., Václav IV., do sešitu vypracujte odpovědi na otázky ze str. 99 až 103.
  2. Nová látka str. 104 -109  Doba Husitská, Mistr Jan Hus, Husité, Průběh husitských válek, prostudovat, vypracovat zápis do sešitu.

 

  1. Shlédněte video na odkazu

https://www.youtube.com/watch?v=p3AnA2LNgqA

 

Případné dotazy posílejte na dmondekskola@seznam.cz

 

 

Samostudium  pro týden od 01.06 – 05.06.2020

Fyzika 7. třída

  1. Opakování – str.98 - 100 Světelné jevy, Přímočaré šíření světla, rychlost světla, do sešitu napiš odpověď na otázky č. 1 a 2  ze strany 100
  2. Nová látka – str.100 - 104 Stín a polostín, Zatmění Slunce a Měsíce, prostudovat, vypracovat zápis do sešitu,
  3. Shlédněte video na odkazu

http://fyzikalnipokusy.cz/1630/plny-stin-a-polostin

https://videacesky.cz/video/zatmeni-slunce-a-mesice

 

Případné dotazy posílejte na dmondek@seznam.cz

 

 

Německý jazyk 7. třída – týden 1. – 5. 6

Thema: Deutschland, opakování 4. lekce

1) napište mi správná řešení u otázek na str. 48 v uč. úplně dole

(příklad:

Die Nordsee ist eine  Stadt. – Nein, die Nordsee ist keine Stadt, die Nordsee ist eine See.

Köln am Rhein liegt im Westen. – Ja, Köln am Rhein liegt im Westen.)

K odpovědím připojte i český překlad.

2) v pracovním sešitě str. 38  vyplňte cv. 16. Využijte mapku vedle cvičení.

3) Důkladně si projděte str. 39 v pracovním sešitě a doplňte si, co případně neumíte úplně. Je to souhrn celé 4. lekce. Bonus mi napište na email.

4) V prac. sešitě str. 40 vypracujte cv. 1, 2, 3. Na str. 41 pak cv. 7 a 8.

5) Na email mi napište překlad cv. 7 z pracovního sešitu str. 41.

Je toho dost, ale určitě to zvládnete. Pokud ne, tak se ptejte. Není důležité vyhrát (tj. mít vše bez chyby), ale zúčastnit se (neboli i snaha se cení!).

 

 

Zadání úkolů ČJ do 6. 5.  

7. třída

mluvnice

Opiš si do ŠS!

Rozvíjející větné členy - pokračování

Příslovečné určení

Druhy:

1. místa: Kde? Kam? Toto jsou otázky, kterými se ptáme na příslovečné určení.

příklad: sedí u stolu, půjdu domů      příslovečné určení je červeně

2. času: Kdy? Odkdy?

př.: přišla brzy, vrátí se zítra

3. způsobu: Jak? Jakým způsobem?

př.: učí se dobře, tvářili se spokojeně

4. míry: Kolik? Jakou měrou?

př.: neměl by tolik jíst, stála po kolena ve vodě

příslovečné určení závisí na: slovesu, přídavném jméně a příslovci

sloh

Opiš si zezadu do ŠS!

Žádost

Obracíme se s ní na různé úřady a organizace.

Ze žádosti musí být jasné:

kdo ji podává,

komu je určena,

co je předmětem žádosti a jaké jsou její důvody.

Na závěr připojujeme poděkování a pozdrav

Přečti si žádost:

Žádost o povolení hudebního vystoupení v tělocvičně školy

Vážený pane řediteli,

obracíme se na Vás se žádostí o povolení hudebního vystoupení žáků naší třídy v tělocvičně školy v pátek 5. června 2020 od 16 hodin.

Akce bude trvat maximálně dvě hodiny a bude pod dozorem naší třídní učitelky.

S pozdravem

                                                                                Kateřina Zlámalová

V Olomouci 22. května 2020                                     starostka třídy 8. B

literatura

Zkontroluj si minulý úkol!

s. 152 – 157 F. Carter: Škola Malého stromu, odpovědi: 157/1. otázka: Dědeček – silná osobnost s velkou autoritou. 2. Chlapce nerozmazloval, vedl jej k houževnatosti a samostatnosti (chlapec sám vybíral z ulovených krocanů), ale nebyl necitlivý, nenápadně mu pomáhal. 4. S kým dědeček srovnává chování krocanů uvízlých v pasti? S chováním pyšných či příliš sebevědomých lidí. 5. Pojem Cesta: Jednat v souladu s přírodou.  

s. 158 – 162 E. Bass: Cirkus Humberto, nejdřív vysvětlivky na s. 162, text, odpovědi písemně 162/1,2, 163/1, 2. Byl natočen výpravný seriál Cirkus Humberto (1988), hudba: Karek Svoboda, ústřední melodii nazpíval Karel Gott. Můžete se podívat na některé díly.

 

7. třída – matematika – od 1. 6. do 5. 6. 2020

 

Opakování procent - na tento týden máte zadáno 6 příkladů, jak si je rozdělíte do jednotlivých dnů, nechám na Vás.

 

1. Ve třídě je 12 chlapců. Kolik je ve třídě dívek, jestliže je jich 52 %?

2. Elektrické vedení je dlouhé 6,2 km a na prohnutí drátů je potřeba přidat 3,4 % délky. Kolik metrů drátu montéři potřebují, jestliže má vedení osm drátů?

3. Kniha byla z 350 Kč zdražena o 20 %. Jelikož nešla na odbyt, zlevnil ji následně knihkupec  o 15%. Kolik byla její koncová cena. Kolik % z původní ceny činí tato cena?

4. Klíčivost semen je 80 %. Z naklíčených rostlinek následně 8 % uhyne. Kolik semen musí zahradník připravit, aby vypěstoval 2000 rostlin?

5. Sušením se z bylin ztrácí 75 % hmotnosti. Kolik čerstvých bylin musíš nasbírat, jestliže chceš odevzdat 1,5 kg sušených bylinek?

6. Na obdélníkovém pozemku s rozměry 35 m a 18,5 m je postaven dům se čtvercovým půdorysem o straně 14 m. Kolik procent pozemku není zastavěno?

 

Řešení pošlete na email vera.mondekova@seznam.cz

 

Zdravím Vás  a přeji hodně trpělivosti a pevné vůle při učení: Mgr. Věra Mondeková - ředitelka

 

Kontakt

Základní škola Žulová, okres Jeseník - příspěvková organizace Školní 147 790 65 Žulová Telefon:
Ředitelka školy - 584 437 031
mobil - 603 205 331
Zástupce řed. - 584 437 407
Školní družina - 737 038 544
Školní jídelna - 584 437 227
Správce tělocvičny - 605 931 248
zszulova@jes